Tisztelt Hallgatók!

A VIII/2020. (II. 24.) Szen. sz. határozat 2. pontja előírja, hogy a 2020/2021. tanév tavaszi félévétől kezdődően valamennyi szakdolgozati ügymenetnek a Neptunban kell megvalósulnia. A határozat alapján a szakdolgozati témaválasztás folyamata is a Neptunban történik.A meghirdetett szakdolgozati témák a témaválasztási időszakban a Neptunban, azt követően a kari honlapon a Tanulmányi Hivatal/Szakdolgozat/Szakdolgozati témaválasztás menüben érhetők el.