Kezdőlap ALTGYP ATIVIK FOTRI GYOPSZI GYMRI Közös Témák

Tisztelt Hallgatók!

Karunk, 2019. október 15. és november 15. között szakdolgozati téma választást tart, a BA alapképzés 5. féléves, BA alapképzés, modulbeszámítást kért 3. féléves és az MA képzésben 1. féléves nappali vagy levelező tagozatos hallgatók részére.
A témaválasztáshoz érdemes áttekinteni valamennyi intézetünk által közreadott témalistát, hiszen a szakirányos témákon kívül, sok izgalmas témát ajánlanak azok az intézetek is, amelyek főként a képzés alapozó szakaszában vesznek részt.
Azért, hogy hallgatóinkat orientálni tudjuk a témaválasztás folyamatában, 2019. október 15-től rendelkezésükre áll egy online felület, amelyen tájékozódhatnak arról, hogy az adott oktató milyen témákban várja az érdeklődő hallgatókat, illetve, hogy a témához rendelt hallgatói keret betelt e már. Az online felület a szakdolgozat.barczi.hu címen érhető el.
A témaválasztás folyamata nem változott, a hatályos Szakdolgozat-készítési útmutató szerint zajlik. A témaválasztáshoz használatos jelentkezési lapot a Kar honlapjáról tölthetik le:Nyomtatványok

A szakdolgozati témaválasztó lapot 3 példányban kell kitölteniük, a választott téma konzulensével aláíratniuk és az egyik aláírt példányt a Tanulmányi Hivatalban kell leadniuk november 15-ig félfogadási időben.

BGGYK Honlap

 

Izgalmas válogatást és eredményes témaválasztás kívánunk!